به دنیای ارتعاش دیداری خوش آمدید...

مگه میشه دید و

یکی از بهترین و قوی ترین روش های فرستادن ارتعاش مثبت و خوب کردن احساس؛ استفاده از جملات انگیزشی و درست کردن تابلوکائنات هستش. شما وقتی یک جمله مثبت رو به دیوار اتاقتون میزنید، هربار که از کنار اون جمله رد میشید و بهش نگاه میکنید، ناخودآگاه ارتعاش اون جمله رو از طریق مغزتون ارسال میکنید... رازکائنات به عنوان اولین گالری تخصصی تابلوهای انگیزشی تصمیم براین داره که با درست کردن تابلوهای مثبت و شیک، علاوه بر زیباکردن محیط خونه و اتاقتون، احساس شمارو هم خوب کنه تا بتونید به صورت مداوم ارتعاش و فرکانس مثبت به جهان هستی ارسال کنید. «در این دنیا هیچ چیز مهمتر از داستن احساس خوب نیست!»

مسعود بلاش (نویسنده کتاب تمارین قانون جذب)

گالری رازکائنات

نام تابلو: اتفاقات خوبی تو راهه

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: من روز به روز پولدارتر میشم

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: شکرگزاری کنید تا بر شما بیفزایم

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: در توکل دل به جانان داده ام

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: بخواهید تا به شما داده شود

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: خدا روزی رسونه

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: خوش باش که هرکه راز داند.

سایز: 40*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: بخند

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: خوش باش

سایز: 15*10 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: او با شماست

سایز: 20*30 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: اگه امروز بهترین روز زندگیت شد چی؟

سایز: 15*15 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: دوست نزدیکتر از من به من است

سایز: 10*30سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: زیباترین رنگین کمان ها…

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رو میزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم

سایز: 20*30 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: بودا

سایز: 20*30 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: محال است شکست بخورید وقتی …

سایز: 10*30 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار

نام تابلو: ستایش مخصوص خداست

سایز: 30*20 سانتیمتر

جنس قاب: PVC – سه سانتی

رنگ قاب: مشکی

تعداد تکه: یک تکه

نوع کاربرد: دیواری – رومیزی

وضعیت: موجود در انبار