ویدئوی آموزش قانون جذب

قانون جذب می تواند زندگی شما را بهبود بخشد. اگر روزانه ۱۰ دقیقه به اهداف و رویاهایتان که می خواهید برسید فکر کنید این کار شانس رسیدن به موفقیت را افزایش می دهد. قانون جذب می‌گوید تمام مواردی که وارد زندگی تو می‌شود را تنها خودت وارد زندگی ‌ات می‌کنی و هیچ اتفاقی خارج از اراده‌ات نمی‌افتد.

قانون جذب کائنات همیشه در زندگی ما وجود داشته و به این نکته اشاره می کند که شما هرگز نباید از رحمانیت خداوند نا امید شوید و همواره برای رسیدن به آرزوهایتان امیدوار باشید.